pebMina - Comunitat educativa 2018

La comissió de Comunitat Educativa ha iniciat la creació d'una guia d'entitats i serveis al barri de La Mina.

Aquesta proposta comença amb un recull de dades actualitzades de totes aquelles entitats, projectes o serveis que hi participen en el Projecte Educatiu de Barri (pebMina) o tenen activitat al barri, per mitjà de la següent fitxa.

Si voleu participar en aquesta guia, haureu de descarregar la fitxa en el següent enllaç, omplir-la i enviar-la via correu electrònic a guiaentitatslamina@gmail.com amb una imatge del logo adjuntada.

Fitxa per emplenar

Podeu socialitzar aquesta fitxa a entitats i associacions etc... que no pertanyen al pebMina però tenen activitat al barri

>_<   gràcies   >_<